Audit

audit
  • Audit řádných i mimořádných účetních závěrek:
    • podnikatelských subjektů
    • nepodnikatelských subjektů
  • Audit projektů spolufinancovaných ze státního rozpočtu a z fondů Evropské unie
  • Audit vybraných položek účetní závěrky
 

Audit provádíme v souladu se zákonem č.93/2009 Sb.,o auditorech, v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů ČR. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce nebo v ověřovaných výkazech. Auditor by měl získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

V rámci auditorské činnosti považujeme za důležitou spolupráci s účetními jednotkami i v průběhu roku a to formou konzultací a průběžného auditu.

Zaručujeme zkušenost, spolehlivost a odpovědnost.

 

Certifikáty

Osvědčení Osvědčení Osvědčení
Osvědčení Osvědčení

Kontakt

AGRIPPA-consult spol. s r.o.
Štítného 668/11
709 00 Ostrava - Mariánské Hory

tel./fax: +420 596 626 835
e-mail: info@agrippa.cz
www: www.agrippa.cz

Kde nás najdete

mapa